10/30 Zastava ZPAP85 Z-Mag Polymer Magazine (.223/5.56)